SGA日本語翻訳通訳市場調査マーケットリサーチ現地サポート

MAIN SERVICES OF SGA

JAPANESE TRANSLATION
ENGLISH TRANSLATION
VIETNAMESE TRANSLATION

弊社は日本語ベトナム語翻訳会社です。ハードルの高い技術文書、専門的な文書をベトナム語訳、日本語訳致します。

弊社の強みは表現、アカデミックライティング、ニュアンスです。

実績:2007年から現在に至る
詳細
弊社の日本語教育サイト

We are a professional English <=> Japanese <=> Vietnamese translation company with excellent strength in expression and presentation ability, academic writing, nuances.
Detail

ベトナム進出サポート

★市場調査・デスクリサーチ
★通訳派遣・ビジネスツアー
★現地法人。法律手続き代行
★本・雑誌の出版
詳細

VIETNAM MARKET CONSULTING

Market research
Desk research
Translation
Consultant
Detail

Dịch vụ dịch Nhật Việt chất lượng cao

SGA dịch các tài liệu kỹ thuật khó, tài liệu chuyên ngành với độ chính xác cao dựa trên các ưu điểm sau:
- Khả năng diễn đạt ngôn ngữ
- Cách viết hàn lâm (academic writing)
- Khả năng tra cứu từ chuyên môn
- Dịch đúng sắc thái ngôn ngữ
- Kinh nghiệm từ năm 2007

Người quản lý chất lượng dịch đã du học ở Nhật hơn 8 năm và học về các ngành kỹ thuật tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.

Các ngôn ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Nhật, tiếng Anh và Nhật <=> Anh.